فال تاروت
فال تاروت یک کارتی:
آسان ترین روش برای گرفتن فال تاروت است و یک کارت نتیجه فال شما خواهد بود و شما را راهنمایی می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از سایر روش های فال تاروت استفاده کنید

نیت کرده و کلیک کنید
فال تاروت سه کارتی:
برای انجام مشاوره و نظرخواهی بسیار واضح و مفید است. معمولا در چنین روشهایی یک خط زمانی با کارت ها میزان می گردد. کارت اول نماینده زمان گذشته، کارت دوم زمان حال، کارت آخر نقش زمان آینده را دارد. نیت کرده و کلیک کنید
فال تاروت چهار کارتی:
کارت اول : در مورد نيتتان توضيح مي دهد . کارت دوم : جنبه احساسي نيت شما را مشخص مي کند . کارت سوم : نشان مي دهد که در رابطه با اين نيت شما چه افکاري داريد . کارت چهارم : نتيجه يا همان پاسخ نيت شما نیت کرده و کلیک کنید
فال تاروت شش کارتی:
بر اساس این روش کارت اول و دوم : بيانگر گذشته شما مي باشند . کارت سوم و چهارم : موقعيت فعليتان را مشخص مي کنند . کارت پنجم : پاسخ نيت شماست . کارت ششم : در مورد آينده نيت توضيح مي دهد نیت کرده و کلیک کنید
کلمات کلیدی:

فال,فال تاروت,تاروت,فال تاروت صغیر,فال تاروت کبیر,تاروت کبیر,تاروت صغیر